• 01 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM
  • 1800 558869 - 096 501 01 01

Liên hệ

Tuyển dụng

 

 

Địa chỉ: 01 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM
Điện thoại:  096 501 01 01 - 
1800 55 88 69 (nhấn phím 2)

Mail: booking@cotdienkitchen.com
Website: www.cotdienkitchen.com

Tuyển dụng

 

 

Địa chỉ: 01 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM
Điện thoại:  096 501 01 01 - 
1800 55 88 69 (nhấn phím 2)

Mail: booking@cotdienkitchen.com
Website: www.cotdienkitchen.com

1
Bạn cần hỗ trợ?